COVID-19 în MOLDOVA  Mai multe detalii

Analiza problemelor sectorului construcțiilor din mun. Chișinău. Partea a 4-a

Analiza problemelor sectorului construcțiilor din mun. Chișinău. Partea a 4-a

Continuare: Partea 1 citiți pe 24.09.2019, partea 2-a citiți pe 25.09.2019, partea a 3-a citiți pe 26.09.2019

X.Neautorizate și construcția ilegală pe terenuri

1.Componentele principale ale legalizării construcțiilor neautorizate sînt: Oficiile Cadastrale şi Sistemul judecătoresc.

 1. Există posibilitatea obligării la demolarea construcțiilor neautorizate. Totuși, în practică, demolarea unor construcții/blocuri cu multe etaje construite neautorizat sau construite cu încălcări nu se realizează.
 2. Demolarea construcțiilor neautorizate se aplică în procesul contravențional, în scopul înlăturării consecințelor faptei, a unui pericol ori pentru prevenirea săvârşirii faptelor contravenţionale potrivit art. 4394 lit. b) și art. 4396 din Codul contravenţional în cazul faptelor prevăzute la articolele:
 • 116 (Abaterea neautorizată de la proiectele de organizare a teritoriului sau de folosinţă a terenului),
 • 134 (Folosirea neautorizată a terenurilor din fondul forestier şi spaţiile verzi pentru defrişare, construcţie de clădiri administrative, depozite şi alte obiective),
 • 168 (Încălcarea regulilor cu privire la protecţia reţelelor termice),
 • 177 alin. (3) (Încălcarea legislaţiei şi documentelor normative în construcţii la reconstrucţia încăperilor),
 • 178 (Încălcarea regulilor de construire a caselor cu un nivel în localităţile rurale şi a căsuţelor de livadă în întovărăşirile pomicole),
 • 179 (Construcţii neautorizate şi intervenţii neautorizate la construcţiile existente) şi
 • 226 (Încălcarea regulilor de folosire a drumului, a zonei de protecţie a acestuia şi a regulilor de folosire şi de protecţie a zonei drumului) şi atrage, după caz, remedierea construcţiilor afectate în urma intervenţiilor

neautorizate executată de către contravenient pe cont propriu sau de către autorităţile administraţiei publice locale din contul proprietarului dispuse decătre instanța de judecată.

 1. În temeiul art. 395 alin. (1) pct. 1) lit. d) din Codul contravențional, instanța este competentă să judece cauzele contravenționale în care agentul constatator/ procurorul propun aplicarea unei măsuri de siguranță de demolare a construcției neautorizate.
 1. Instanțele de judecată nu aplică norma legală de demolare la examinarea cazurilor construcțiilor neautorizate. Ea aplică amenzi simbolice, precum și încetează cauzele contravenționale fără aplicarea amenzii și demolarea construcției neautorizate din motive tehnice de întocmire a proceselor-verbale, trecînd cu vederea fenomenului neautorizat.
 2. Modul de demolare a construcțiilor neautorizate urmează a fi stabilit de către Guvern. Acest fapt rezultă din prevederile art. 4396 alin. (5) din Codul contravențional (Demolarea construcțiilor neautorizate şi defrișarea arborilor şi arbuștilor) instituit potrivit Legii nr. 208 din 17 noiembrie 2016 privind modificarea şi completarea Codului contravenţional.

Deși prevederile Legii nr. 208/2016 au intrat în vigoare la 16 martie 2017, din lipsa unui organ central de specialitate funcțional responsabil de domeniul construcțiilor sau din alte motive modul de demolare a construcțiilor neautorizate nu a fost reglementat de Guvern pînă în prezent.

 1. Cumpărătorii de apartamente în blocuri neautorizate sînt folosiţi ca mecanism pentru legalizarea prin intermediul instanțelor de judecată a construcțiilor neautorizate. În cazul în care statul intervine împotriva construcției neautorizate, investitorul mobilizează cumpărătorii de apartamente la proteste.
 2. Este foarte răspîndită construirea blocurilor de pînă la 5 etaje în zonele rezidenţiale în care se permite construirea de case particulare pentru una sau două familii. Actele permisive se eliberează pentru „casă particulară”, se construieşte ca „bloc cu 3-5 etaje cu apartamente”, apoi se solicită formarea de bun imobil pentru fiecare apartament în parte.
 3. Avem o situație anormală cînd construcțiile neautorizate mari (blocurile de locuit etc.) sînt conectate la sursele de curent electric și apă.
 4. Administrația municipală eliberează acte permise pe terenuri proprietate a statului Republica Moldova fără acordul autorității publice centrale.
 5. Cea mai răspîndită schemă legală de preluare a terenurilor municipale:
 6. arendarea terenului,
 7. construirea blocului multietajat;
 1. formarea Asociației Coproprietarilor în Condominiu (ACC),
 2. cererea din partea ACC către primărie pentru acordarea terenului aferent blocului,
 3. transmiterea terenului de către Primărie coproprietarilor blocului în proprietate, respectiv ACC-ului în folosință.
 4. Pentru investitor arendarea terenului municipal este mult mai profitabilă decît cumpărarea acestuia la preț de piață. Or, arenda unui ar de teren la preț normativ nu depășește 1 000 lei (în cele mai dese cazuri 700 – 800 lei), iar prețurile la apartamente în blocurile construite pe teren municipal arendat este egal cu prețurile din blocurile unde terenul este privat.
 5. Altă schemă de legalizare și obținere a terenului dorit:
 6. obținerea unui teren prin licitaţie,
 7. declararea faptului că din anumite motive terenul nu poate fi folosit conform destinației,
 8. solicitarea în adresa Primăriei privind schimbul pe terenul dorit,
 9. satisfacerea solicitării de către Primărie.
 10. Nu există un regulament (respectiv formulă) care să stabilească suprafaţa terenului aferent ce urmează să fie atribuit unei proprietăţi private. Astfel, se constată cazuri cînd în centrul mun. Chişinău, unui beci de 30 m2 i se atribuie suprafața de 8 ari teren aferent prin decizia CMC.

Recomandări la cap. X:

 1. Art. 179 din Codul contravențional prevede amenzi atît pentru efectuarea

construcțiilor, cît și pentru intervențiile la construcțiile existente neautorizate.

În cazul persoanelor cu funcții de răspundere amenda urmează să fie de la 200 000 lei pînă la 350 000 lei.

Pentru persoanele juridice (beneficiari) sancțiunea pecuniară urmează să fie de la 3 000 000 lei pînă la 5 000 000 lei.

2.Amendarea companiilor de construcție care construiesc neautorizat.

Mărimea amenzii - de la 3 000 000 lei pînă la 5 000 000 lei.

Totodată urmează să fie stabilite amenzi pentru persoanele responsabile, conducătorii companiilor respective și diriginții de șantier. Mărimea amenzii – pentru conducătorul companiei de la 300 000 lei pînă la 500 000 lei, pentru diriginții de șantier – de la 100 000 lei pînă la 150 000 lei.

3.Aplicarea art. 4394 lit. b) și art. 4396 din Codul contravențional care prevede

demolarea construcțiilor neautorizate.

4.Acordarea competențelor AST să dispună aplicarea unei măsuri de siguranță de demolare a construcției neautorizate fără a fi necesară implicarea instanței de judecată.

 1. Stabilirea de către Guvern a modului de demolare a construcțiilorneautorizate.

Acest fapt rezultă din prevederile art. 4396 alin. (5) din Codul contravențional (Demolarea construcțiilor neautorizate şi defrișarea arborilor şi arbuștilor) instituit potrivit Legii nr. 208 din 17 noiembrie 2016 privind modificarea şi completarea Codului contravențional. Deși prevederile Legii nr. 208/2016 au intrat în vigoare la 16 martie 2017, din lipsa unui organ central de specialitate responsabil de domeniul construcțiilor sau din alte motive modul de demolare a construcțiilor neautorizate nu a fost reglementat de Guvern pînă în prezent.

 1. Interdicția de conectare la rețelele de curent electric apă/canalizare fără prezentarea actelor permisive și avizului AST. (ANRE – în cazul distribuitorilor de energie electrică, Primăria – în cazul Apă Canal).
 2. Eliminarea factorului de transmitere a terenurilor sub construcție în arendă pe anumite perioade la prețuri de nimic, cu permisiunea construirii imobilelor care ulterior sunt înregistrate în registrul bunurilor imobile, fapt ce cauzează cauzează pierderi financiare masive în bugetul municipal.

Studiul a fost pregătit de Ion Ceban și o echipă de experți.

ANEXA

Raport statistic privind incalcarile depistate în

dosarele proiectelor de construcție din mun. Chișinău

(dosarele proiectelor blocurilor de locuit, perioada 2017-2019)

(dosarele proiectelor blocurilor de locuit, perioada 2017-2019)Urmărește-ne pe Odnoklassniki, dacă vrei să afli mai multe

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter


Știrile partenerilor noștri
loading...
Mai multe

Sondaj Toate

load