COVID-19 în MOLDOVA  Mai multe detalii

Analiza problemelor sectorului construcțiilor din mun. Chișinău. Partea a 3-a

Analiza problemelor sectorului construcțiilor din mun. Chișinău. Partea a 3-a

Continuare: Partea 1 citiți pe 24.09.2019, partea 2-a citiți pe 25.09.2019

VII.Executarea lucrărilor de construcție

 1. Supravegherea procesului de construire este insuficientă. Inspectorii Agenția de Supraveghere Tehnică pot organiza doar controale palnificate, informarea beneficiarului, și nu mia des de o dată pe an.

2.Agenția de Supraveghere Tehnică (AST) este lipsită de împuterniciri de a monitoriza lucrările de construcții pe etape (faze determinante).

 1. Supravegherea de stat în domeniul proiectării și executării lucrărilor de construcție este în parte reglementată de Legea 131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător care prevede planificarea controalelor (anual).
 2. Conform Legii 131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, controalele inopinate pot fi inițiate doar dacă există pericol iminent pentru viață, sănătate, mediu etc. În cazul construcțiilor calificativul pericol iminent nu poate fi folosit.

Calitatea necorespunzătoare a lucrărilor și materialelor se răsfrînge negativ asupra rezistenței și stabilității construcțiilor, care, de regulă, poate fi afectată peste ani de zile în refultatul diferitor acțiuni: exploatare, alunecări de teren, tasări neuniforme, acțiuni climatice, cutremure de pămînt, accidente tehnogene.

Se confundă controlul calității lucrărilor care pot pune în pericol viața și sănătatea oamenilor cu controlul respectării activității de întreprinzător. Necesită a face o diferențiere clară, pentru a exclude confuziile. Verificarea calității armării (lucrărilor în construcție), nu are nimic cu activitatea de întreprinzător.

5.De regulă, sistarea lucrărilor de către AST pentru încălcările normelor de construcție este contestată de beneficiari, iar ulterior anulată prin decizia instanței de judecată.

 1. În 9 cazuri au fost identificate supraetajări. Supraetajările (încălcările de volumetrie) reprezintă rezultatul direct al stării de lucruri din sector, în special al excluderii supravegherii de stat în domeniul proiectării și executării lucrărilor de construcție.

Recomandări la cap.VII:

 1. Scoaterea AST din subordinea MEI cu definirea/determinarea funcţiilor în domeniul conceperii, proiectării, eliberării actelor permisive/prohibitive, recepției construcțiilor, post utilizare. Subordonarea AST Ministerului Construcțiilor și Dezvoltării Regionale.
 2. Introducerea obligativității avizării AST asupra emiterei Autorizației de construire și a începutului lucrărilor de construire. Avizarea trebuie să cuprindă verificarea actelor permisive și corespunderea proiectului cu acestea.

3.Excluderea activității AST de sub incidența Legii 131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător.

 1. Agenția de Supraveghere Tehnică trebuie să dispună de împuterniciri privind efectuarea controlului la fiecare etapă (faze determinante), inclusiv controale inopinate. Republica Moldova se află în zonă seismică, iar acest fapt determină necesitatea unui control din partea statului prin restabilirea atribuțiilor funcționale depline ale AST.
 2. Introducerea obligativității asigurării construcțiilor pînă la etapa de recepție finală precum şi a penalităților pentru neîndeplinirea în termen a lucrărilor de construire.
 3. Introducerea mecanismului de garanţie pecuniară (sumă de bani prin care se garantează îndeplinirea unei anumite obligații) la proiectarea, verificarea proiectelor, executarea lucrărilor, recepția construcțiilor.
 4. Introducerea impozitului pentru construire (spre exemplu dacă suprafața imobilului depășește 500 m2) în valoare de 0.3% din costul obiectului. Acest mecanism este răspîndit în Europa (în Italia valoarea acestui impozit este de 0.4% în bugetul municipalității). Acest impozit se aplică pe perioada strict determinată în autorizația de construire.

Depășirea perioadei de finalizare a construcției se soldează cu creșterea aritmetică a impozitului (ex: peste 3 luni – crește cu 0.3%, peste – încă cu 0.6%, ș.a.).

 1. Conectarea la rețelele tehnico-edilitare (apă, canalizare, curent electric, gaz natural) urmează a fi examinate numai după prezentarea actelor permisive și a avizului pozitiv din partea Agenției supraveghere tehnică.
 2. Modificarea Codului contravențional, cu transmiterea împuternicirilor de constatare a contravențiilor în baza art. 179 Agenției pentru Supraveghere Tehnică.

VIII.Darea în exploatare (Recepția finală)

 1. Darea în exploatarea a construcțiilor este o formalitate. A fost transformată într-un proces civil, care se realizează de către investitor și antreprenor.
 2. Avem o situaţie anormală cînd preşedintele comisiei este investitorul. Adică persoana direct cointeresată ca obiectul construit să fie dat în exploatare conduce acest proces.
 3. La procesul dării în exploatare a blocurilor multietajate participă reprezentantul Agenției Supraveghere Tehnică, însă, de fapt, acesta este pus în fața faptului împlinit. Argumentele prezentate de către beneficiar inspectorului: blocul este edificat, o parte din apartamente deja vîndute și au alți proprietari etc.
 4. Autoritatea Publică Locală, cea care a autorizat lucrările de construcție, care a impus niște cerințe de interes public, a fost categotic exclusă din procesul de recepție.
 5. Rolul inspectorului AST este doar de a participa în Comisia de recepție. În fond, inspecția nu are drept de avizare, de atribuire de efecte juridice. Chiar daca reprezentantul AST se opune semnării, reieșind din principiul luării de decizii colegiale, poziția lui nu influențează valabilitatea deciziei.
 6. În dese cazuri, la inventarierea construcției de către inginerul cadastral lipsesc (1) compararea constatărilor făcute cu proiectul avizat și (2) concluzia privind corespunderea construcției cu proiectul.

Propuneri la cap.VIII:

 1. Certificatul de inventariere trebuie să fie în format comparativ cu: (1) parametrii Certificatului de urbanism, (2) parametrii Proiectului avizat, (3) schimbările în proiect avizate în perioada construirii (4) rezultatele inventarierii.

Dacă rezultatul inventarierii contravine cu prevederile actelor permisive sau a proiectului avizat, inginerul cadastral refuză inventarierea (fără a întoarce plata pentru serviciu).

 1. În cazul depistării încălcărilor în procesul inventarierii, inginerul cadastral trebuie obligat (prin normă legală) să anunțe în scris AST și autoritățile municipale.
 2. Responsabilă de recepția finală a construcțiilor cu volum mare (ex. peste 500 mp) trebuie să fie Agenția Supraveghere Tehnică.
 3. Autoritatea Publică Locală trebuie să participe la procesul de recepție finală.

IX. Consiliul Naţional al Monumentelor Istorice

 1. Din Consliul Naţional al Monumentelor Istorice nu fac parte proiectanți şi specialiști în construcţie. Totuşi, instituția eliberează avize pentru construcție în centrul istoric al mun. Chişinău.
 2. Consiliul Național al Monumentelor Istorice nu dispune de criterii de verificare (deci, nici de vreo concepție) la vizarea proiectelor din centrul istoric al mun. Chișinău.
 3. Nu există claritate referitor la modul de păstrare și dezvoltare a centrului istoric. Acest fapt determină emiterea unor decizii aleatorii, deseori contradictorii și în detrimentul intereselor obștești.
 4. Din discuțiile private cu unii membri ai Consiliului, problema principală se regăsește în Planul urbanistic general adoptat în 2008 în care centrul istoric al Chișinăului nu a fost supus nici unui regim de reglementare (înălțime, CUT, POT etc).

Recomandări:

 1. Sistarea activității de avizare a Consiliului Național al Monumentelor Istorice pînă la elaborarea unui Plan urbanistic pentru zona istorică a Chișinăului și elaborarea Concepției de protejare (și dezvoltare) a zonei respective.
 2. Pînă la elaborarea Planului de urbanism pentru zona istorică, Consiliului Național al Monumentelor Istorice i se vor solicita doar recomandări privind proiectele de construcție.
Urmărește-ne pe Facebook, dacă vrei să afli mai multe

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter


Știrile partenerilor noștri
loading...
Mai multe

Sondaj Toate

load